Dünya Bankı paylayıcı qeydiyyat texnologiyasından (və ya blokçeyndən) istifadə etməklə dünyada ilk istiqrazı emissiya edir. DB emissiyanın idarəedicisi kimi Commonwealth Bank of Australia-nı təyin edib. “Bond-i” adlandırılan istiqrazlar (“blockchain offered new debt instrument” sözlərinin akronimi; tərcümə: “blokçeyn təklifli yeni borc aləti”) Avstraliyada emissiya olunacaq.1

Blokçeynin maliyyə sahəsində inqilabi dəyişikliklər edəcəyi gözləniləndir. Dünya Bankının bu təşəbbüsü də bunun göstəricilərindən biridir. Lakin əksər dövlətlərin hüququ hələ də belə formatda qiymətli kağız emissiyasına adekvat deyil. Məsələn, Azərbaycanda istiqrazlar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında qeydiyyata alınmalı və istiqrazların kütləvi təklifi isə fond birjası vasitəsilə həyata keçirilməlidir.2 Blokçeyndə yaradılan qiymətli kağızın qeydiyyatı proseduru ənənəvi qeydiyyat prosedurlarına, kütləvi təklifi isə ənənəvi fond birjasında təklifə uyğun gəlməyəcək. Çünki blokçeyn texnologiyasından istifadə edilməklə istiqraz yerləşdirildikdə, istiqrazlar barədə bütün əqdlər virtual (elektron) həyata keçirilir. Bu da öz növbəsində ayrıca tənzimlənməlidir. Blokçeynin qiymətli kağızların ticarəti üçün tətbiqi ABŞ-da da, hələ ki, mümkün deyil.3

Bond-i barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Dünya Bankının pres-relizinə buradan baxa bilərsiniz.

İstinadlar

  1. Press Release, World Bank Mandates Commonwealth Bank of Australia for World’s First Blockchain Bond (August 9, 2018)
  2. Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 6 və 8
  3. Scott H. Kimpel & Mayme Beth Donohue, World Bank Offers Blockchain Bond (August 13, 2018)
Mehran Amirli

Author Mehran Amirli

Mehran Amirli currently is legal counsel at an offshore drilling company and specializing in Corporate, Commercial, Energy, and Finance Law. He graduated from Baku State University Law School ('17) and has been Editor-in-Chief of BSU Law Review (2nd Vol). He is also National Administrator of Azerbaijani Qualifying Rounds of Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition and judging international rounds of the Competition.

More posts by Mehran Amirli