Özbəkistan Respublikasının Prezidentinin 15 may 2019-cu il tarixli fərmanı ilə bir sıra dövlət orqanlarına Nəvai Azad İqtisadi Zonasında xüsusi hüquqi rejimin tətbiqi barədə təkliflər hazırlanmasını tapşırıb. Təkliflərin beynəlxalq ekspertlərlə birgə hazırlanması, bunun üçün ingilis hüququnun standart, prinsip və normalarının əsas alınmasını və zonadakı kargüzarlıqda ingilis dilinin işlənməsi də tapşırığa əlavə edilib.

Bu vaxta qədər MDB-də Belarus və Qazaxıstanda da oxşar yol izlənilmişdir. Belə ki, son iki ildə Belarus Yüksək Texnologiyalar Parkı layihəsinin, Qazaxıstan isə Astana Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi layihəsinin hüquqi rejimində ingilis hüquq instutlarından istifadə etməyə başlamışdır. Özbəkistan da yuxarıda qeyd edilən fərmanla MDB-də bunu edən üçüncü dövlət olur.

Azərbaycanda da xüsusi rejimli zona olaraq düşünülmüş Ələt azad iqtisadi zonası yerləşsə də, buranın hüquqi rejimi hələ ki qurulmaqdadır. Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 5 iyun 2018-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Qanuna və Azərbaycan Respublikasının Qanunun tətbiqi barədə fərmanına görə Prezident Azad Zona səlahiyyətli qurumunu yaradır ki, həmin qurum da Azad Zona daxili qaydalarını müəyyən edir. Azad Zona daxili qaydaları isə bir növ zonada xüsusi hüquqi rejim formalaşdırır. Belə qaydalar yaradılarkən ingilis hüquq institutlarından istifadə olunması gözlənilə bilər. Ümumiyyətlə, ingilis hüququ sahibkarlığın inkişafı baxımından əlverişli və flektiv institutlara malikdir.

Mehran Amirli

Author Mehran Amirli

Mehran Amirli currently practicing law in Azerbaijan specializing in Corporate, Commercial, Energy, Banking and Finance Law. He graduated from Baku State University Law School ('17). During his education, he has been Editor-in-Chief of BSU Law Review (2nd Vol.) and Chief Coordinator of the 2016 Topchubashov Moot Court Competition. He has also participated in Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (2017) and judged oral rounds of the 2019 Jessup.

More posts by Mehran Amirli