Press ESC to close

Nijat Rasulzade

Nicat Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsindən 2019-cu ildə məzun olmuş və təhsil aldığı dövrdə Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının Redaktoru olmuşdur. İxtisaslaşdığı sahələrə korporativ, kommersiya və bank hüququ aiddir.