Növbəti podkastımızın qonağı Kapital Bankın Korporativ Hüquq şöbəsinin rəisi Arif Mehdiyevdir. Qonağımızla hüquqşünas üçün lazımi soft skill-lər, hüquq tələbələrinin soft skill-lərinin inkişafında hüquq fakültələrinin rolu, hüquqşünasların soft skill-lərini inkişaf etdirmələri üçün ən uyğun sahələr, soft skill-lərin təkmilləşdirilməsi müddəti və zamanı, soft skill-lərin inkişafında rəhbər şəxslərin rolu, “işlərin deleqasiyası” soft skill qismində və soft skill-lərin vəzifə artımında rolu barədə müzakirə aparmışıq.

Podkastı aşağıdakı platformalardan və ya player vasitəsilə dinləyə bilərsiniz (podkastın adı – LawBlog.az):

Player: